Privacy

Privacyverklaring

Dutax Reizen hecht veel waarde aan uw vertrouwen in onze organisatie. Op deze pagina leest u de volgende zaken omtrent onze privacyverklaring;

 • Welke type persoonsgegevens Dutax Reizen precies verwerkt en waarom deze worden verwerkt.
 • Op welke manier en wanneer Dutax Reizen persoonsgegevens deelt met derden.

Omdat Dutax Reizen uw privacy zeer belangrijk vindt, hopen we dat u de tijd neemt om deze verklaring zorgvuldig door te lezen. Zodat u weet wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt.

Persoonsgegevens die Dutax Reizen verzamelt

Als u een offerte aanvraagt bij Dutax Reizen, kunnen we de volgende gegevens verwerken;

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Als u de website van Dutax Reizen bezoekt, kunnen we de volgende gegevens verwerken;

 • Informatie over uw surfgedrag op onze website.
 • Informatie over het moment waarop u op een van onze advertenties klikt. Ook wanneer deze op een website staat van een andere organisatie.
 • Informatie over de manier waarop u toegang krijgt tot de website van Dutax Reizen, denk hierbij aan IP-adres, informatie van je browser en online identificatiemiddelen.

Het gebruik van uw persoonsgegevens;

Hieronder leggen we graag uit waarvoor Dutax Reizen uw persoonsgegevens gebruikt.

Om de producten en/of diensten te leveren waar u om heeft gevraagd;

Dutax Reizen heeft uw persoonsgegevens nodig om een offerte te kunnen maken en om u eventueel verder te helpen en om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. 

Om onze producten, diensten en bedrijfsvoering te verbeteren;

Met de gegevens die u achterlaat kunnen we onze producten, diensten en bedrijfsvoering continu verbeteren.

Het delen van persoonsgegevens met derden;

Dutax Reizen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Uiteraard deelt Dutax Reizen alleen de persoonsgegevens die relevant zijn voor de andere partij. Dat betekent dat zij alleen toegang krijgen tot de gegevens die nodig zijn om hun producten/diensten te kunnen leveren.

Het bewaren van de gegevens

Dutax Reizen bewaart de gegevens zo lang als dat nodig is om de producten/diensten te kunnen leveren én voor het naleven van wetten en regelgeving. Daarna wist Dutax Reizen uw persoonlijke gegevens.

Wettelijke grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens, Dutax Reizen verwerkt je persoonsgegevens alleen in de volgende situaties;

We hebben uw toestemming;

 • Om de producten en diensten te leveren waar u om vraagt. Uw persoonsgegevens hebben we nodig om een offerte te maken of om uw diensten/producten te kunnen leveren.
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om u te informeren voer wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om onze diensten bij u af te leveren.
 • Daarnaast analyseert Dutax Reizen uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. 

Over cookies en soortgelijke technologieën

Dutax Reizen gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Dutax Reizen gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. 

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Rechten omtrent je gegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dutax Reizen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dutax.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het identiteitsbewijs), paspoortnummer en Burgerservicenummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op uw verzoek. 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet aan uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Kom daarom regelmatig terug op deze pagina voor het actuele privacy beleid.

Laatste wijziging: 03-04-2019

Vragen

Als je naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op!

Dutax Reizen

Moerseweg 8
4927 RK Hooge Zwaluwe
KVK: 18124624